Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MCP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Huỳnh Thị Thanh Dung

HOSE - 20/09/2019 17:15:00
MCP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Huỳnh Thị Thanh Dung

Huỳnh Thị Thanh Dung báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190920_20190920--MCP--BC-KQGD-CP-NLQ-NNB--Huynh-Thi-Thanh-Dung.pdf

Tin mới

Tin cũ