Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MCP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Quí và Trịnh Hữu Minh

HOSE - 20/09/2019 17:14:00
MCP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Quí và Trịnh Hữu Minh

Nguyễn Quí và Trịnh Hữu Minh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190920_20190920--MCP--BC-KQGD-CP-NNB--Nguyen-Qui.pdf
  20190920_20190920--MCP--BC-KQGD-CP-NNB--Trinh-Huu-Minh.pdf

Tin mới

Tin cũ