Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CHPG1905: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm CHPG1905

HOSE - 22/10/2019 16:25:00
CHPG1905 Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm CHPG1905

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền HPG/6M/SSI/C/EU/Cash-01 (mã CK: CHPG1905) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191022_20191022--CHPG1905--QD-so-431-thay-doi-dang-ky-niem-yet-CW.pdf

Tin mới

Tin cũ