Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tập trung

24/10/2019 09:44:58

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần An Phú

Để chuẩn bị cho việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCOM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần An Phú xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) như sau:

-       Tên chứng khoán    

: Cổ phiếu Công ty Cổ phần An Phú

-       Loại chứng khoán   

: Cổ phiếu phổ thông

-       Mệnh giá        

: 10.000 đồng/cổ phần

-       Thời điểm chốt danh sách

: 16h00 ngày 01/11/2019

-       Mục đích: Để thực hiện đăng ký chứng khoán tập trung tại VSD, đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCOM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu, thay đổi thông tin cá nhân hoặc CMND đã hết thời hạn theo luật định, vui lòng mang theo CMND và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đến làm thủ tục chuyển nhượng/ điều chỉnh tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt theo địa chỉ dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Lầu 2, 193-203 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (84-28) 3838 6868                    -   Fax: (84-28) 3920 7542

Để đảm bảo thông tin cổ đông được chính xác, Công ty đề nghị các cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và thay đổi bổ sung thông tin (Số CMT, địa chỉ liên hệ…) vui lòng liên hệ làm các thủ tục tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt trước 16h ngày 01/11/2019. Công ty sẽ tạm ngưng làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cũng như không chịu trách nhiệm về các giao dịch cổ phiếu được diễn ra từ thời điểm chốt danh sách cổ đông đến ngày VSD cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán.

Sau ngày chốt danh sách cổ đông, Công ty sẽ tiếp tục các thủ tục liên quan để đăng ký cổ phiếu tại VSD và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCOM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Sau khi cổ phiếu Công ty được VSD chấp thuận đăng ký, cổ đông/nhà đầu tư có nhu cầu giao dịch cổ phiếu Công ty sẽ thực hiện theo quy định của VSD. Khi đó để có thể giao dịch cổ phiếu Công ty, cổ đông/nhà đầu tư phải mở tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán và lưu ký cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch.

Trân trọng thông báo./.

Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ