Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CMW: Huỳnh Hữu Lực - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 4.000 CP

HNX - 15/11/2019 07:58:00
CMW: Huỳnh Hữu Lực - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 4.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Hữu Lực
- Mã chứng khoán: CMW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.000 CP (tỷ lệ 0,03%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Huỳnh Công Tấn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 500 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/10/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/11/2019.

Tin mới

Tin cũ