Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BSQ: Nguyễn Bùi Diệu My - người có liên quan đến Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 100.000 CP

HNX - 15/11/2019 07:57:00
BSQ: Nguyễn Bùi Diệu My - người có liên quan đến Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 100.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Bùi Diệu My
- Mã chứng khoán: BSQ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.000 CP (tỷ lệ 0,03%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Thị Nhự
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 413.450 CP (tỷ lệ 0,92%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 115.000 CP (tỷ lệ 0,26%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/11/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/11/2019.

Tin mới

Tin cũ