Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BSQ: Võ Thanh Cường - Kế toán trưởng - đăng ký mua 10.000 CP

HNX - 15/11/2019 07:56:00
BSQ: Võ Thanh Cường - Kế toán trưởng - đăng ký mua 10.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thanh Cường
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: BSQ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.100 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/11/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/12/2019.

Tin mới

Tin cũ