Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BT1: Đặng Văn Thông - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 22.000 CP

HNX - 15/11/2019 07:53:00
BT1: Đặng Văn Thông - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 22.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Văn Thông
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: BT1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.075.037 CP (tỷ lệ 20,48%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 22.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/11/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/12/2019.

Tin mới

Tin cũ