Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HDA: Nguyễn Việt Linh không còn là cổ đông lớn

HNX - 06/12/2019 16:30:00
HDA: Nguyễn Việt Linh không còn là cổ đông lớn
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Linh- Mã chứng khoán: HDA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 605.000 CP (tỷ lệ 5,26%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 86.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 518.900 CP (tỷ lệ 4,51%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 29/11/2019.

Tin mới

Tin cũ