Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SDG: Lê Ngọc Anh - Ủy viên HĐQT - đã bán 149.500 CP

HNX - 06/12/2019 16:30:00
SDG: Lê Ngọc Anh - Ủy viên HĐQT - đã bán 149.500 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Ngọc Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: SDG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 149.620 CP (tỷ lệ 2,2%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 149.620 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 149.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 120 CP (tỷ lệ 0%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do nhu cầu của thị trường
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/11/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 03/12/2019.

Tin mới

Tin cũ