Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký giao dịch trên Upcom và đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam của CTCP Hanel

10/12/2019 15:21:37

Kính gửi Quý khách hàng,

Căn cứ vào Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-HANEL ngày 05/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hanel về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hanel trên hệ thống giao dịch Upcom đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI) trân trọng gửi tới Quý khách hàng thông báo của Công ty cổ phần Hanel về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký giao dịch trên Upcom và đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, chi tiết như sau:

1. Thông tin về chứng khoán đăng ký:

-       Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hanel

-       Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

-       Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

-       Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 192.600.000 cổ phần

-       Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 1.926.000.000.000 đồng

2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày  16/12/2019

3. Mục đích chốt danh sách cổ đông: để đăng ký giao dịch đăng ký lưu ký.

4. Quý Cổ đông có nhu cầu thay đổi thông tin cá nhân hoặc CMND đã hết thời hạn 15 năm theo quy định, đề nghị thực hiện điều chỉnh thông tin trước 16h00 ngày  16/12/2019 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) - Tầng 6, tòa nhà Thông tấn xã, số 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: (84-24) 3728 0921.

5. Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu, đề nghị đến trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt làm thủ tục chuyển nhượng trước 16h00 ngày 16/12/2019. Khi đến làm thủ tục chuyển nhượng, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMND, Giấy đề nghị chuyển nhượng.

6. Công ty sẽ ngừng thực hiện thủ tục giao dịch cổ phiếu của Công ty giữa các Cổ đông cũng như không chịu trách nhiệm về các giao dịch cổ phiếu được diễn ra sau 16h00 ngày 16/12/2019 cho đến ngày cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch trên hệ thống Upcom.

7. Sau ngày chốt danh sách cổ đông, Công ty sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục liên quan để đăng ký giao dịch trên Upcomđăng ký chứng khoán tại VSD theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Ngày giao dịch chính thức, Công ty sẽ thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của Công ty.

Xin trân trọng thông báo,

Công ty CP Chứng khoán Tân Việt

 

Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ