Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Nước sạch Bắc Giang

13/12/2019 14:12:40

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang

Địa chỉ: Số 386 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh nước sạch

Vốn điều lệ: 181.494.460.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 19.071 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 6.326.897 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 6.326.897 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h ngày 13/12/2019 đến 15h30 ngày 31/12/2019

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 07/01/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h30 ngày 09/01/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/01/2020 đến 16 giờ ngày 16/01/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 15/01/2020

Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ