Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam

10/03/2020 09:23:59

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số 57 - 59 Thùy Vân, phương 2, Tp. Vũng Tàu

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu phân bón, giấy in; Dịch vụ khách sạn ...

Vốn điều lệ: 230.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 14.276 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 5.290.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 5.290.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 09/03/2020 đến 15h00 ngày 24/03/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/03/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 31/03/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/04/2020 đến 16 giờ ngày 07/04/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:     Từ ngày 03/04/2020 đến ngày 08/04/2020

Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ