Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo chào mua công khai cổ phiếu CTCP Lilama 10

11/03/2020 15:38:10
(Theo Công văn số 1371/UBCK-QLKD ngày 06/03/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào mua công khai cổ phiếu L10)

I. Cá nhân chào mua công khai

1.    Tên cá nhân thực hiện chào mua công khai: Đặng Văn Long

2.    Ngày sinh: 23/03/1970

3.    Số CMTND: 012511203    Cấp ngày: 26/06/2008      Nơi cấp: Công an Hà Nội

4.    Địa chỉ: Số 8A, Lô 12 Khu đô thị mới Định Công, Hà Nội

5.    Điện thoại: 024.3864.9584

6.    Số tài khoản cá nhân chào mua: 005C296523 mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS).

II. Thông tin về đợt chào mua công khai

1.    Tên cổ phiếu được chào mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama 10

2.    Mã cổ phiếu: L10

3.    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

4.    Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: Cổ phần phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng hoặc không có bất kỳ giới hạn nào khác.

5.    Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 1.200.000 cổ phần, chiếm 12,26% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Lilama 10.

6.    Giá chào mua: 14.900 đồng/cổ phần

7.    Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: Vốn tự có và các vốn hợp pháp khác.

8.    Thời hạn đăng ký chào mua: Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 14/04/2020.

9.    Đối tượng và điều kiện tham gia: Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Lilama 10 được tự do chuyển nhượng.

III. Đại lý thực hiện việc chào mua công khai

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI)

Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3728 0921                       Fax: (84-24) 3728 0920

Website: www.tvsi.com.vn

Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ