Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VCP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HNX - 01/04/2020 17:31:00
VCP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCP của CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 05/05/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 3, Khu nhà quản lý điều hành các công trình thủy điện, xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo tình hình tài chính sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020; Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Các vấn đề khác có liên quan.

Tin mới

Tin cũ