Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TVSI tham gia Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Thắng Lợi Group

14/05/2020 17:06:19
Chiều ngày 9/5/2020, tại Hội trường Thắng Lợi Building số 51 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6, Tp.HCM, Công ty Cổ phần Địa ốc Thắng Lợi (Thắng Lợi Group) đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) năm 2020.

Tại sự kiện, với vai trò nhà tư vấn, TVSI đã giới thiệu chuyên đề Giao dịch chứng khoán trên Thị trường Chứng khoán, hướng dẫn và mở tài khoản chứng khoán cho Các Cổ đổng, HĐQT, Ban TGĐ, Ban Kiểm soát và toàn thể CBCNV Thắng Lợi Group.

Trong năm 2019, TVSI đã đồng hành, tư vấn cho Thắng Lợi Group thực hiện các công tác rà soát, đánh giá và chuẩn bị các thủ tục, điều kiện của Công ty đại chúng, thực hiện các chuỗi hội thảo chuyên đề về Quản trị công ty, Quan hệ nhà đầu tư (IR), Công bố thông tin, Đại hội đồng cổ đông…

 
 
Theo kết quả báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Thắng Lợi Group đạt 341 tỷ doanh thu và 40 tỷ LNST, tăng lần lượt 42% và 60% so với năm 2018.Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản Thắng Lợi Group đạt 984,2 tỷ đồng tăng 79% so với năm 2018, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 75% và tài sản dài hạn chiếm 25%.Đại hội cũng đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau: Doanh thu đạt 500 tỷ đồng, LNST đạt 68 tỷ đồng, tăng lần lượt 47% và 70% so với năm 2019.Đại hội thành công tốt đẹp với sự đồng thuận nhất trí cao của các cổ đông Thắng Lợi Group.

Tin mới

Tin cũ