Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TCL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Pyn Elite Fund (Non-Ucits)

HOSE - 16/10/2020 17:13:00
TCL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Pyn Elite Fund (Non-Ucits)

Pyn Elite Fund (Non-Ucits) báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng như sau:


Tài liệu đính kèm
  51916_--PYN-ELITE-FUND.pdf

Tin mới

Tin cũ