Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MWG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE - 16/10/2020 17:39:00
MWG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:


Tài liệu đính kèm
 54423_CP-Dang-Luu-Hanh.pdf

Tin mới

Tin cũ