Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HVX: Thông báo từ nhiệm thành viên HĐQT và Thành viên BKS

HOSE - 16/10/2020 17:38:00
HVX: Thông báo từ nhiệm thành viên HĐQT và Thành viên BKS

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân thông báo từ nhiệm thành viên HĐQT và Thành viên BKS như sau:


Tài liệu đính kèm
  54427_-Va-BKS-Tu-Nhiem.pdf

Tin mới

Tin cũ