Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VNM: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE - 16/10/2020 17:13:00
VNM: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau


Tài liệu đính kèm
 51921_ng-luu-hanh-CBTT.pdf

Tin mới

Tin cũ