Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CC4: Đoàn Duy Chinh không còn là cổ đông lớn

HNX - 26/10/2020 08:52:00
CC4: Đoàn Duy Chinh không còn là cổ đông lớn
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đoàn Duy Chinh- Mã chứng khoán: CC4
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.500.000 CP (tỷ lệ 15,62%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 16/10/2020.

Tin mới

Tin cũ