Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CTG: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 26/10/2020 09:00:00
CTG: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (mã CK: CTG) như sau:


Tài liệu đính kèm
 90547_-kien-CD-bang-VB.pdf

Tin mới

Tin cũ