Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HOSE: Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP

HOSE - 26/10/2020 17:04:00
HOSE: Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP

Căn cứ Đơn đăng ký bán đấu giá cổ phần của Đại diện Chủ sở hữu vốn tại Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) thông báo việc tổ chức bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP do Bộ Xây dựng nắm giữ như sau:


Tài liệu đính kèm
  51059_-moi-chao-dai-ly.pdf

Tin mới

Tin cũ