Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VTP: Phạm Văn Tuyên - Quyền Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

HNX - 27/10/2020 15:25:00
VTP: Phạm Văn Tuyên - Quyền Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Tuyên
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Quyền Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VTP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 30.091 CP (tỷ lệ 0,04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 15.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 30.091 CP (tỷ lệ 0,04%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không có nhu cầu giao dịch
- Ngày bắt đầu giao dịch: 02/10/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 26/10/2020.

Tin mới

Tin cũ