Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VDT: Huỳnh Thị Tuyết Trâm - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 200 CP

HNX - 27/10/2020 15:24:00
VDT: Huỳnh Thị Tuyết Trâm - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 200 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Thị Tuyết Trâm
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: VDT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 200 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/10/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/10/2020.

Tin mới

Tin cũ