Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VDT: Lê Hải Tú - Tổng Giám đốc - đã mua 11.300 CP

HNX - 27/10/2020 15:23:00
VDT: Lê Hải Tú - Tổng Giám đốc - đã mua 11.300 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Hải Tú
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VDT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 11.370 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 11.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.300 CP (tỷ lệ 0,57%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/10/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/10/2020.

Tin mới

Tin cũ