Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VDT: Bùi Thị Thu Nga - Thành viên BKS - đã bán 6.700 CP

HNX - 27/10/2020 15:21:00
VDT: Bùi Thị Thu Nga - Thành viên BKS - đã bán 6.700 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thị Thu Nga
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: VDT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.770 CP (tỷ lệ 0,34%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.770 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 6.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 70 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/10/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/10/2020.

Tin mới

Tin cũ