Mã Chứng Khoán   Tin tức  

IJC: Thông báo về việc điều chỉnh lộ trình đấu giá cổ phần trong đợt chào bán ra công chúng

HOSE - 19/11/2020 17:15:00
Thông báo về việc điều chỉnh lộ trình đấu giá cổ phần trong đợt chào bán ra công chúng

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thông báo về việc điều chỉnh lộ trình đấu giá cổ phần trong đợt chào bán ra công chúng như sau:


Tài liệu đính kèm
  100021_HINH-LO-TRINH-DG.pdf
  100022_CHINH-LOTRINH-DG.pdf
  100023_-DIEU-QUY-CHE-DG.pdf

Tin mới

Tin cũ