Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CKG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thanh Hồng

HOSE - 25/11/2020 14:09:00
CKG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thanh Hồng

Nguyễn Thanh Hồng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang như sau:


Tài liệu đính kèm
 22009_oNGUYENTHANHHONG.pdf

Tin mới

Tin cũ