Mã Chứng Khoán   Tin tức  

GIL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Thu Hằng

HOSE - 25/11/2020 14:06:00
GIL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Thị Thu Hằng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh như sau:


Tài liệu đính kèm
 22018_yen-Thi-Thu-Hang.pdf

Tin mới

Tin cũ