Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VEA: Lê Minh Quy - Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin - đã bán 12.100 CP

HNX - 25/11/2020 14:06:00
VEA: Lê Minh Quy - Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin - đã bán 12.100 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Minh Quy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin
- Mã chứng khoán: VEA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.100 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 12.100 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 12.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/11/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 17/11/2020.

Tin mới

Tin cũ