Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HOSE: Thông báo về việc hủy bán đấu giá cả lô cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức

HOSE - 25/11/2020 14:09:00
HOSE: Thông báo về việc hủy bán đấu giá cả lô cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc hủy bán đấu giá cả lô cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức như sau:


Tài liệu đính kèm
  21539_U-DUC--TB-huy-DG.pdf

Tin mới

Tin cũ