Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo giá thanh toán đấu giá công khai cổ phần CC1 sau khi có kết quả đấu giá

HOSE - 25/11/2020 14:05:00
Thông báo giá thanh toán đấu giá công khai cổ phần CC1 sau khi có kết quả đấu giá

Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP thông báo giá thanh toán đấu giá công khai cổ phần CC1 sau khi có kết quả đấu giá như sau:


Tài liệu đính kèm
  21542_HANH-TOAN-MUA-CP.pdf

Tin mới

Tin cũ