Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HVG: CTCP Ô tô Trường Hải đã bán 28.265.000 CP

HNX - 26/11/2020 10:02:00
HVG: CTCP Ô tô Trường Hải - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 28.265.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Ô tô Trường Hải
- Mã chứng khoán: HVG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 59.625.000 CP (tỷ lệ 26,26%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Phúc Thịnh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 28.265.000 CP (tỷ lệ 12,45%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 56.530.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 28.265.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 31.360.000 CP (tỷ lệ 13,81%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do điều kiện thị trường chưa thuận lợi
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/11/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/11/2020.

Tin mới

Tin cũ