Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ALT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Toàn Việt

HNX - 26/11/2020 09:59:00
ALT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Toàn Việt

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Toàn Việt
- Mã chứng khoán: ALT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 355.227 CP (tỷ lệ 6,19%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 282.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 637.927 CP (tỷ lệ 11,12%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ nắm giữ
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 20/11/2020.

Tin mới

Tin cũ