Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NLS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Sản xuất Thương mại và Đầu tư Thịnh Phát

HNX - 27/11/2020 17:06:00
NLS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Sản xuất Thương mại và Đầu tư Thịnh Phát

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Sản xuất Thương mại và Đầu tư Thịnh Phát
- Mã chứng khoán: NLS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 451.100 CP (tỷ lệ 9%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 196.430 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 254.670 CP (tỷ lệ 5,08%)
- Lý do thay đổi sở hữu: tái cơ cấu danh mục đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 20/11/2020.

Tin mới

Tin cũ