Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NSL: Lương Phương Thảo - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 3.700 CP

HNX - 27/11/2020 17:06:00
NSL: Lương Phương Thảo - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 3.700 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lương Phương Thảo
- Mã chứng khoán: NSL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.096 CP (tỷ lệ 0,05%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lương Thế Công
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 10.740 CP (tỷ lệ 0,17%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.700 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/12/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/12/2020.

Tin mới

Tin cũ