Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TA6: Đinh Thị Hằng - Kế toán trưởng - đã bán 40.000 CP

HNX - 27/11/2020 17:05:00
TA6: Đinh Thị Hằng - Kế toán trưởng - đã bán 40.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Thị Hằng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: TA6
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 40.000 CP (tỷ lệ 1,33%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 40.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 40.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/11/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 24/11/2020.

Tin mới

Tin cũ