Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NTP: Công đoàn Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong - Công đoàn - đăng ký mua 190.000 CP

HNX - 27/11/2020 17:21:00
NTP: Công đoàn Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong - Công đoàn - đăng ký mua 190.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công đoàn Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Công đoàn
- Mã chứng khoán: NTP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 466.000 CP (tỷ lệ 0,4%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 190.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 02/12/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/12/2020.

Tin mới

Tin cũ