Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo hủy đăng ký mã chứng khoán PBK

25/12/2020 09:49:52

Kính gửi Quý khách hàng,     

Theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy đăng ký mã chứng khoán PBK (Cổ phiếu Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn):

Lý do hủy đăng ký: Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn hủy đăng ký chứng khoán do giải thế doanh nghiệp.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 25/12/2020

Phòng Dịch vụ Chứng khoán sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán PBK ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 25/12/2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Anh/Chị vui lòng tra cứu tại:  

https://vsd.vn/15-p4c23-76889/5931/PBK-Huy-dang-ky-chung-khoan.htm

Hoặc gọi điện đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Contact Center: (024) 3728 1818 hoặc 1900 1885

Email: contact@tvsi.com.vn            website: www.tvsi.com.vn

Tin mới

Tin cũ