Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo Kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi

25/12/2020 08:00:00

1.Tên doanh nghiệp phát hành: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

2. Địa chỉ doanh nghiệp: Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

3. Số điện thoại: (84-24) 3824 0703    Fax: (84-24) 6278 0136

4. Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi

5. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi

6. Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 437.456 cổ phần

7. Giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá: 4.374.560.000 đồng

8. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

9. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

10. Giá bán khởi điểm: 12.000 đồng/cổ phần

Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h30 ngày 07/12/2020 đến 16h00 ngày 24/12/2020.

Tính đến 16h00 ngày 24/12/2020 (thời điểm hết hạn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh) kết quả đăng ký tham dự như sau:

Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 0 nhà đầu tư

Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                                           Cá nhân: 0 NĐT

Căn cứ vào Điều 9 của Quy chế bán chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần được ban hành kèm theo Quyết định số 657/QĐ-TVSI.CBCT ngày 04/12/2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, cuộc chào bán cạnh tranh bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi không thành công.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt trân trọng thông báo.

Tin mới

Tin cũ