Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng CTCP Tập đoàn Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang

07/01/2021 15:26:33

1.    Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG (CIC GROUP)

2.    Địa chỉ trụ sở chính: 34 Trần Phú, P.Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

3.    Số điện thoại: (0297) 387 4660

4.    Số Fax: (0297) 386 6451

5.    Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Địa chỉ: Lầu 6, số 79 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

6.    Cổ phiếu chào bán:

-          Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang

-          Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

-          Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

-          Số lượng đăng ký chào bán: 30.000.000 cổ phiếu

7.    Khối lượng vốn cần huy động: 300.000.000.000 đồng

8.    Mục đích huy động vốn:

Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể: Thanh toán một phần nợ vay ngân hàng đến hạn thanh toán; Thanh toán công nợ dự kiến phải trả cho các hợp đồng; Thanh toán vốn lưu động khác phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty.

9.    Giá bán ra công chúng: 10.000 đồng/cổ phiếu

10.  Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không giới hạn số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu

11.  Thời hạn nhận đăng ký mua:

Thông tin về ngày chốt danh sách, thời gian đăng ký mua và nộp tiền, thời gian chuyển nhượng quyền mua theo Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.

12.  Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

-          Điểm đăng ký mua cổ phiếu:

+        Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+        Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại trụ sở của CIC Group (địa chỉ: 34 Trần Phú, P.Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang) và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa của Công ty.

-          Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Bản cáo bạch được đăng tải trên Website: www.cicgroups.comwww.tvsi.com.vn

13.  Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

-          Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang

-          Số tài khoản: 7700201010863

-          Tên ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Kiên Giang

-          Địa chỉ: 01 Hàm Nghi, Phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Chi tiết: Tại đây

Tin mới

Tin cũ