Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FUEMAV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 14/01/2021

HOSE - 14/01/2021 09:00:00
FUEMAV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 14/01/2021

Quỹ ETF MAFM VN30 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 14/01/2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 92205_-ngay-14.01.2021.pdf

Tin mới

Tin cũ