Mã Chứng Khoán   Tin tức  

G36: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 2.963.749 cổ phiếu

HNX - 14/01/2021 15:38:00
G36: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 2.963.749 cổ phiếu

Tài liệu đính kèm
  000000009994412_75tb_20210114_1.PDF

Tin mới

Tin cũ