Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MSR: Mitsubishi Materials Corporation trở thành cổ đông lớn sau khi mua xấp xỉ 110 triệu CP

HNX - 14/01/2021 15:36:00
MSR: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Mitsubishi Materials Corporation

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Mitsubishi Materials Corporation
- Mã chứng khoán: MSR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 109.915.542 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 109.915.542 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 09/12/2020.

Tin mới

Tin cũ