Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TW3: CTCP Dược Phẩm CETECO USA - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 185.800 CP

HNX - 14/01/2021 15:35:00
TW3: CTCP Dược Phẩm CETECO USA - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 185.800 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Dược Phẩm CETECO USA
- Mã chứng khoán: TW3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 185.800 CP (tỷ lệ 10,89%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Tam Khôi
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 46.015 CP (tỷ lệ 2,7%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 185.800 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 185.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 08/01/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 11/01/2021.

Tin mới

Tin cũ