Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CT6: Nguyễn Minh Hằng - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 7.140 CP

HNX - 14/01/2021 15:35:00
CT6: Nguyễn Minh Hằng - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 7.140 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Hằng
- Mã chứng khoán: CT6
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.140 CP (tỷ lệ 0,12%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lại Văn Quán
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con dâu
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7.140 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 7.140 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/01/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 12/01/2021.

Tin mới

Tin cũ