Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HGW: Cao Thế Khải - Ủy viên HĐQT - đã mua 8.600 CP

HNX - 14/01/2021 15:34:00
HGW: Cao Thế Khải - Ủy viên HĐQT - đã mua 8.600 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Cao Thế Khải
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: HGW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25.800 CP (tỷ lệ 0,1%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 8.600 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 8.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 34.400 CP (tỷ lệ 0,14%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/12/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/12/2020.

Tin mới

Tin cũ