Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VTK: Vũ Tiến Duy - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 40.000 CP

HNX - 14/01/2021 16:24:00
VTK: Vũ Tiến Duy - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 40.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Tiến Duy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: VTK
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 40.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 40.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 40.000 CP (tỷ lệ 0,96%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/12/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/01/2021.

Tin mới

Tin cũ