Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VTK: Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc - đã mua 10.000 CP

HNX - 14/01/2021 16:23:00
VTK: Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc - đã mua 10.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hữu Đức
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: VTK
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.971 CP (tỷ lệ 0,07%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12.971 CP (tỷ lệ 0,31%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/12/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/01/2021.

Tin mới

Tin cũ